Wybierz interesujący Cię region

Zmieszane odpady komunalne
  • Zabudowa wielorodzinna 3 i 24 stycznia 2022r.
Odpady ulegające biodegradacji
  • Zabudowa wielorodzinna 17 stycznia 2022r.

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI