RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Paweł Stobiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAMIX Paweł Stobiński, ul. Podrzeczna 5 lok. 5, 99-300 Kutno, NIP 7751013716, REGON 610261205.

W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się: tel. 243 557 888, e-mail: ramix@ramix.com.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy, wykonania umowy, realizacji usług, obsługi zgłoszeń, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, postępowania reklamacyjnego oraz w celach archiwalnych.

Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Administratora Danych Osobowych a dostęp do nich będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty świadczące na rzecz RAMIX Paweł Stobiński usługi.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych do innego podmiotu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z prowadzonej współpracy gospodarczej a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością wykonania umowy przez Administratora Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Kontakt

ADRES BIURA
RAMIX - RADIOKOMUNIKACJA
Podrzeczna 5 lok. 5
99-300 Kutno
sklep@ramix.com.pl
243 557 888
661 187 726
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek - 09:00 - 17:00
Sobota - 09:00 - 13:00
Niedziela - nieczynne
TELEFONY
  • Sklep - 243 557 888